Økonomisk rådgivning

Beskrivelse

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

 • Siste skatteoppgjør
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Hva slags hjelp kan du få?

- Vi kan kartlegge og lage en oversikt over all gjelden din.

- Vi kan lage en oversikt over din økonomiske situasjon.

- Vi kan sette opp et budsjett for deg.

- Vi kan kontakte dine kreditorer og be om betalingsutsettelse for kortere eller lengre tid og/ eller gjøre avtale om delvis eller full nedbetaling med dem som du skylder penger.

- Vi kan hjelpe deg med å søke offentlig gjeldsordning dersom du har så mye gjeld at den er umulig å betale.

- Vi kan klage på trekk i din lønn eller ytelse fra NAV.

- Vi kan gi tips og råd om hvordan du kan få mindre utgifter og hva du må prioritere å betale når pengene ikke strekker til.

- Vi kan hjelpe deg med å få et «riktig skattetrekk».

- Vi kan hjelpe deg med å søke om å bli liknet etter «lav skatteevne» hvis du har lav inntekt.


Hva vi ikke kan gjøre for deg?

- Vi kan ikke overta ansvaret for noen av dine økonomiske forhold/ forpliktelser.

- Vi kan ikke garantere for noe bestemt resultat av vår rådgivning.

- Vi kan ikke hjelpe med penger eller lån, men vi kan gi råd om f.eks. refinansiering av boliglån.

- Vi kan ikke gi råd og veiledning i forbindelse med samlivsbrudd/ skilsmisse og fordeling av verdier og gjeld ved skifte.

- Vi kan ikke gi råd i saker om tvist om erstatningskrav, avtalerettslige forhold, kjøpsrettslige forhold, f. eks reklamasjoner ved kjøp av gjenstander eller tjenester.

- Vi kan ikke gi råd om saker hvor det er tvist om barnefordeling, omsorgsrett og samværsrett.

- Vi kan ikke gi råd om saker av strafferettslig karakter.


Er det noen vi ikke kan hjelpe?

- Vi kan ikke gi råd om næringsdrift dersom du driver firma/ enkeltmannsforetak. Driver du næringsvirksomhet må du få råd og veiledning av regnskapsfører eller revisor.

- Er du næringsdrivende og under konkursbehandling, kan vi ikke bistå deg før bobestyrer og tingretten er ferdig med konkursbehandlingen.

- Hvis du er midt oppi samlivsbrudd/skilsmisse, og det er tvist om fordeling av verdier og gjeld, må alt dette være avklart før vi kan hjelpe deg.

 

Hva du må gjøre?

- Du må levere utfylt og undertegnet søknadsskjema, fullmakt og nødvendig dokumentasjon og papirer som vi ber om.

- Du må ta ansvar for din sak og medvirke. Med det mener vi at du må møte opp til timeavtaler og levere nødvendig dokumentasjon slik vi ber deg gjøre.

- Du må ha postkasse med ditt navn på og åpne posten som kommer til deg. 

- Du må ikke ta opp ny gjeld etter du har kontaktet oss.

- Du må forsøke å betale dine regninger og gjeld så langt det er mulig.

- Du må forsøke å få størst mulig inntekt.

- Du må selge verdier som du sitter på, f. eks aksjer, verdipapirer, dyre biler, båter, hytter, tomter og bruke salgssummen til å betale gjeld.

- Du må uoppfordret opplyse om alle relevante forhold til gjeldsrådgiver som du må forstå har betydning for rådgivningen.

- Du må si opp alle abonnementer på blader/ tidsskrifter/ bøker, filmer, helsekostprodukter og så videre.

- Du må betale løpende utgifter som husleie, strøm, telefonregninger og så videre.

 

Hva kan gjøre det vanskelig å få til en løsning for deg?

- At du ikke har noen inntekt eller mottar sosialhjelp til livsopphold fra NAV.

- At du er selvstendig næringsdrivende.

- At du har en inntekt som varierer fra måned til måned.

- At du ikke har noe fast bosted og ikke betaler noen husleie.

- At din situasjon er uavklart, f. eks at du mottar en ytelse fra NAV og det er usikkert om du vil komme tilbake i lønnet arbeid.

- At du er student/under utdannelse.

- At du har mye skatte- eller momsgjeld, mye bompengegjeld, bøter, erstatningskrav og ny forbruksgjeld.

- At du har privat bidragsgjeld (må nesten alltid betales fullt ut).

- At noen har kausjonert for din gjeld (Kausjonisten må betale hvis ikke du betaler).

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

Annet

Opprettet: 01.12.2015 15:23:26
Oppdatert: 01.08.2017 15:48:09

Publisert
09.12.2014
Sist endret
05.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Brosjyrer og dokumenter

Beslektede tjenester