Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Beskrivelse

Fra 1. juli 2015 kan man bygge en del tiltak uten å søke kommunen om tillatelse. Imidlertid har den som skal bygge selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Ta gjerne kontakt med kommunen for bistand.

Her finner du mer informasjon om saken:
Lenke til Direktoratet for byggkvalitet sin informasjonsside om regelendringene

Kriterier/vilkår

Tiltaket må ikke føre til fare eller ulempe for omgivelsene. Det skal ikke være i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Er du i tvil om byggetiltaket oppfyller vilkårene, så kontakt kommunen for nærmere informasjon. Husk at du er selv ansvarlig for at byggetiltaket ikke skjer i strid med de reglene som er nevnt. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

Annet

Opprettet: 05.12.2011 14:05:11
Oppdatert: 06.11.2014 09:48:11

Publisert
05.03.2013
Sist endret
29.06.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker