Personvern – dine rettigheter

Beskrivelse

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om å få en kopi av alle opplysningene dine, også elektroniske spor, metadata og hvilke profiler du er blitt tildelt.

Det er gratis å få innsyn og du kan henvende deg enten til kommunen sentralt eller den delen av kommunen du ønsker innsyn fra, for eksempel barnevernet eller fastlegen.

Rett til å korrigere feilaktige opplysninger

Dersom du oppdager at kommunen sitter med opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve retting. Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt.

Rett til sletting

I noen tilfeller kan du kreve at dine opplysninger blir slettet. For eksempel når det ikke lenger er nødvendig å beholde opplysningene dine. 

Det er en del unntak til denne retten, og ett av dem er offentlige myndigheters arkiveringsplikt.

Rettigheter ved automatiserte avgjørelser

Når kommunen baserer saksbehandlingen sin på et dataprogram, for eksempel hvis du blir automatisk tildelt en barnehageplass, har du rett til:

  • å si din mening
  • å klage på avgjørelsen
  • å kreve at et menneske gjennomgår saken.

Kommunen skal informere deg om at de bruker automatisk saksbehandling og hvilke konsekvenser det har for deg.

Målgruppe

Alle som bor i kommunen.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan ta kontakt med kommunetorget eller direkte med det enkelte tjenesteområde.

Saksbehandling

Kontaktinformasjon:

Lillesand kommune
Postboks 23
4791 Lillesand

Tlf.: 37 26 15 00

Kommunen skal vurdere alle innsynshenvendelser og gi et svar eller utføre den etterspurte handlingen.

Klagemulighet

Hvis du mener at dine personvernrettigheter ikke er blitt fulgt, kan du klage til Datatilsynet.

Annet

Opprettet: 04.07.2018 16:04:09
Oppdatert: 05.07.2018 18:13:22

Publisert
17.07.2018
Sist endret
08.08.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no