Skolehelsetjeneste

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Forebyggende helsearbeid rettet mot skoleelever 5-16 år. Elever ved alle typer skoler i kommunen har rett på tjenester.

Kvalitetsmål
Skolehelsetjenesten har som mål å fremme god helse blant barn og unge og forebygge sykdomsutvikling. Helsetilsynet mener dette kan oppnås ved å gjennomføre programmer for helseopplysning. Dette omfatter foreldre og elevveiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, samt å iverksette tilbud om utvidet støtte og hjelp ved behov.

Kontakt med helsestasjonen
Skolene oversender oppdaterte klasselister og flyttemeldinger til helsesykepleier. Helsesykepleier innkaller etter helsestasjonprogram og elevers dokumenterte behov. Elever og foresatte kan henvende seg ved behov.

God skolestart på 1. klasse trinn
med lærer, fysioterapeut og helsesykepleier.

Samtale 4. og 8. klasse
Alle elever blir innkalt til samtale med helsesykepleier på disse klassetrinnene

Vaksinering i grunnskolen
Difteri/stivkrampe/kikhoste/polio(KOM02) 2. klasse
Meslinger/kusma/røde hunder (MMR) 6. klasse
HPV-vaksine x 3 - for jenter - 7. klasse
Polio/difteri/stivkrampe/kikhoste - 10. klasse
Folkehelseinstituttet

Flyttemelding
Flyttemelding kommer fra skolen, og helsekortet blir avsluttet i vårt datasystem og sendt til helsesykepleier ved ny skole eventuelt til helsestasjon i distriktet barnet er flyttet til.

Informasjon om hodelus

Pris

Tjenesten er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontaktinformasjon
Skole Helsesykepleier
Telefon 
Borkedalen skole Bovild Hausnes 476 54 402
Brentemoen skole Helene Henden 913 20 467

Høvåg skole ( barnetri. og ungdomstr.)

Johanna Alvestad

906 69 442

Justøya Montessori Magrethe E. Legreid 902 15 266
Lillesand ungdomsskole Kristin Areklett 480 21 514
Tingsaker skole Anita Maristad 476 45 007

Helsestasjonen kan kontaktes på telefon: 99110539 hver dag mellom kl. 09.00 - 15.00

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Annet

Opprettet: 23.11.2011 13:55:50
Oppdatert: 07.07.2015 10:12:24

Publisert
01.01.2012
Sist endret
31.10.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker