Fysioterapi

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Fysioterapeuter med kommunal driftstilskudd  

Lillesand kommune har 6 hjemler for fysioterapeut med kommunalt driftstilskudd. Fysioterapitjenesten inngår som en del av kommunens totale helsetjeneste og fysioterapeutene samarbeider med andre aktuelle helsetjenester i kommunen. Sentrale samarbeidspartnere er er fastleger og kommunalt ansatte fysioterapeuter. 

Fysioterapeuter med kommunalt drifstilskudd fra kommunen, vurderer oppstart av behandling i henhold til  prioriteringsliste for fysikalsk behandling. Ut fra en faglig vurdering kan pasienten bli satt på venteliste. De aller fleste behandlingsformer stiller krav til egeninnsats hos pasienten, f.eks. i form av egentrening eller endring av uheldige vaner. Fra 01.01.18 trenger pasienter ikke lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi.  

Fysioterapeutene utfører undersøkelser og ulike former for behandling individuelt og/eller i gruppe. De jobber både på institutt, i pasientens hjem, i barnehager, skoler osv. 

Generelt gjelder at pasienten skal betale egenandel etter sentralt fastsatte takster. Det finnes enkelte unntak for dette.  Takstene for egenandel skal være oppslått på venterommet. 

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Pris

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2017 er egenandelstaket 1990 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunefysioterapi:
For beboere i institusjon: Behandling/kurative tjenester gis etter tverrfaglig vurdering og i samarbeid med tilsynslege eller etter henvisning fra 2. linjetjenesten.

For kommunefysioterapitjenester som ikke er direkte behandling benyttes henvisningsskjema.

Fysioterapeuter med driftstilskudd:
Pasienten skal ha rekvisisjon fra lege for kurativ behandling. Fysioterapeuten kan ta i mot kunder/pasienter til vurdering før en behandlingsrekke settes i gang.

Kontaktinformasjon:

UB Fysioterapi
Jernbanegata 10, 4790 L.
Tlf.: 37 27 12 92
Torbjørn Selås (manuell terapeut) / torbjorn_selas@hotmail.com
Helge Uldal / helgeuldal@hotmail.com 
Simen Uldal (vikar) / simenuldal@hotmail.com
Åpningstid: Mand.-torsd. kl. 8 - 16

 

Sentrum fysikalske institutt
Kristian Lofthusgate 1, 4790 L.
Tlf.: 46309442
Marit Smeland Eftestøl / maritsmeland@hotmail.com
Åpningstid: 
Mand. - fred. kl. 8-16

Strandgården fysioterapi og trening
Havnegt 5, 4790 L.
Tlf.: 90721302
Helen Gram Debuse/  hecg@online.no
Åpningstid:
Mand., onsd. og torsd. kl. 8-15
Tirsd. kl. 8-17.30
Fred. kl. 8-14


Lillesand fysikalske institutt
Sekkebekksletta 8, 4790 L.
Tlf.:37270420
Sveinung Horgen / fysio.sveinung@gmail.com 
Jorunn Mathiesen Esperaas / fysio.jorunn@hotmail.com
Åpningstid: 
Mand. - fred. kl. 7-15

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Annet

Opprettet: 30.11.2015 12:01:02
Oppdatert: 30.10.2017 13:47:39

Publisert
25.04.2005
Sist endret
18.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker