Fysioterapi

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Pris

Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (men bare hvis fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen). Pasienten betaler egenandel avhengig av behandlingsform såfremt diagnosen ikke gir rett til fri behandling. Behandling og transport til behandling er gratis for barn under 12 år.
Ansvaret for frikort er overført til HELFO. Se lenke nedenfor.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunefysioterapi:
For beboere i institusjon: Behandling/kurative tjenester gis etter tverrfaglig vurdering og i samarbeid med tilsynslege eller etter henvisning fra 2.linjetjenesten.

For kommunefysioterapitjenester som ikke er direkte behandling benyttes henvisningsskjema.

Fysioterapeuter med driftstilskudd:
Pasienten skal ha rekvisisjon fra lege for kurativ behandling. Fysioterapeuten kan ta i mot kunder/pasienter til vurdering før en behandlingsrekke settes i gang.

Kontaktinformasjon:

UB Fysioterapi
Jernbanegata 10, 4790 L.
Tlf.: 37 27 12 92
Finn Bendixen / finn.bendixen@hotmail.com 
Helge Uldal / helgeuldal@hotmail.com

Sentrum fysikalske institutt
Kristian Lofthusgate 1, 4790 L.
Tlf.: 97 19 15 47
Marit Smeland Eftestøl / maritsmeland@hotmail.com

Strandgården Fysioterapi, Trening og Akupunktur
Havnegt 5, 4790 L.
Tlf.: 37 27 22 99
Helen Gram Debuse /  hecg@online.no

Lillesand fysikalske institutt
Rosenberg 8, 4790 L.
Sveinung Horgen / fysio.sveinung@gmail.com 
Jorunn Mathiesen Esperaas / fysio.jorunn@hotmail.com

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Annet

Opprettet: 08.11.2008 12:25:57
Oppdatert: 02.04.2013 16:09:22

Publisert
25.04.2005
Sist endret
14.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker