Søknad om treningstid i idrettshaller og gymsaler

Et utvalg bestående av to representanter for kommunen og en fra Lillesand idrettsråd tildeler tider i samtlige haller med unntak av Høvåghallen hvor brukerstyret tildeler.

Følgende gymsaler og haller er tilgjengelig:

  • Møglestuhallen – ballhall og svømmehall
  • Holtahallen
  • Høvåghallen
  • Turnhallen
  • Gymsal Tingsaker skole
  • Gymsal Borkedalen skole

Søknadsskjema:

Gjelder for sesongen:
Navn på lag/forening:
Type aktivitet:
Treningssesongens varighet:
Ukedager - prioritering:
Klokkeslett:
Antall deltakere pr treningstime:
Ønsker primært:
Svømmehallen: Ønskes badstu?
Svømmehallen: Ønskes badevakt
Kontaktperson:
Gateadresse:
Postnummer og poststed
Epostadresse:
Telefon privat:
Telefon arbeid:
Andre opplysninger:
Dato:
 
  
Publisert
10.05.2011
Sist endret
27.11.2014

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker