Støttekontakter og besøkshjem - Lillesand kommune

Støttekontakter og besøkshjem

Barneverntjenesten i Birkenes og Lillesand søker engasjerte personer som kunne tenkes seg å være støttekontakter og -eller besøkshjem.

Har du/ dere litt tid til overs som kan gi et barn eller en ungdom en god og positiv opplevelse en ettermiddag eller helg, vil vi veldig gjerne høre fra deg/dere.

Det vil bli krevd utvidet politiattest ved et eventuelt engasjement.

Kontaktperson i barneverntjenesten er: Tora E.B. Grande tlf.46817054

Publisert
24.02.2015
Sist endret
29.09.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker