Torgplasser, salgsplasser og plass for arrangement

Torg, gatesalg og utearrangementer - leiepriser 2018

- Torgplass pr. mnd. Kr 3 000

- Salgsplass pr. dag Kr 300

- Salgsplass pr. helg Kr 1 000

- Salgsplass pr. uke Kr 1 300

- Plasskrevende utearrangement (konsert, show mv) Kr 3 000 pr. dag

- Mindre plasskrevende arrangement (del av område, serveringstelt etc.) Kr 1.500 pr. dag

 

 Leiepriser for 2017:

- Torgplasser pr. mnd kr. 3.000,-

- Salgsplasser pr. dag kr. 300,- 

- Salgsplasser pr. helg - kr. 1.000,-

- Salgsplasser pr. uke kr. 1.300,- 

- Plasskrevende utearrangementer (konsert, show m.v.) pr. dag kr. 3.000,- 

- Mindre plasskrevende arrangementer (del av område, serveringstelt etc.) pr. dag kr. 1.500,- 

Publisert
10.06.2015
Sist endret
06.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker