Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Saksbehandlingsgebyr: kr. 4 000

(Satsen er hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 2, 2-12)

Publisert
03.01.2014
Sist endret
27.12.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker