Jord- og skogbruk gebyrer

Gebyrsatser for saker etter jordlov og konsesjonslov

Delingssaker etter jordloven: kr 2 000

Konsesjonssaker med føring fra delingssak: kr 2 000

Øvrige konsesjonssaker: kr 5 000

(Satsene hjemles i forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker § 2, 3. ledd)

Publisert
03.01.2014
Sist endret
21.01.2014

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid) hvor det ikke er nærliggende å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker