Barnehage betalingssats

Betalingssatser og bestemmelser for betaling av barnehageplass for barnehageåret 2016/ 2017 (gjeldende fra 1. august 2016). For barnehager gjelder makspris for fulltidsplass, som reguleres gjennom statsbudsjettet hvert år. Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, og 50 % fra og med søsken nr. 3.

Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn kr 486 750,- kan søke om redusert foreldrebetaling. Det søkes for ett barnehageår av gangen.

Pris pr. måned
Barnehageplass 50% kr. 1.655
Barnehageplass 60% kr. 1.905
Barnehageplass 80% kr. 2.405
Barnehageplass 100% kr. 2.655
Kost (ved 100% i kommunal barnehage) kr. 370

 

Felles søknadsskjema og mer informasjon om barnehageplass finnes her.

  • Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn kr. 486.750 kan søke om redusert foreldrebetaling. Det søkes for ett barnehageår av gangen.
  • For 3-, 4- og 5-åringer fra husholdninger med en samlet inntekt under kr 417.000,- kan det søke som gratis kjernetid.

Felles søknadsskjema og mer informasjon om redusert foreldrebetaling finnes her.

Barnehage betalingssatser 2017

Publisert
20.01.2014
Sist endret
23.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid) hvor det ikke er nærliggende å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker