Gebyrer og betalingssatser

Til venstre finner du en oversikt over de ulike kommunale gebyrer og betalingssatser.

Gebyrregulativ og betalingssatser 2017 er et vedlegg til økonomiplanen for 2017-2020. Dokumentet blir vedtatt sammen med økonomiplanen, og oppdateres årlig med nye satser.

Gebyrregulativ omfatter gebyrer for vann, avløp, renovasjon, feiing og for tjenester med hjemmel i plan og bygningsloven og matrikkelloven.

Betalingssatser viser prisfastsettelsen på de øvrige kommunale tjenestene som tilbys. Barnehagesatsene følger maksimumspriser i samsvar med regjeringens forslag til statsbudsjett.

Publisert
02.01.2013
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker