Vold i nære relasjoner

Kjenner du noen du tror blir utsatt for vold? Av sin partner, av sin mor, far eller andre i nær familie?

Ingen har rett til å utsette andre mennesker for vold, trusler, seksuelle overgrep.

Hvordan definerer vi vold:

”Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil” (Per Isdal, 2000)

Barn og ungdom utsettes for vold på ulike måter:

  • direkte utsatt for vold
  • tilstede gjennom å se og høre volden
  • oppleve følgende av vold

Loven sier:

Vold er en kriminell handling og skal behandles deretter. Vold skal ikke unnskyldes eller bortforklares som et kulturfenomen eller annet som kan bidra til noen form for legalisering.

Lillesand kommune har:

Tverrfaglig Familievoldsteam, som er et drøftings-, informasjons- og kunnskapsteam. Teamet består av barnevernleder, politi, familieterapeut, fagleder helsestasjon og SLT- koordinator som leder av teamet.

  • Målsettingen er å komme tidlig inn og trygge barns oppvekstvilkår.
  • Er du i tvil om et barn eller ungdom er utsatt for vold/ overgrep, kontakt oss for drøfting.

Hvem kan man henvende seg:

Ansatte i kommunen, leger, tannhelse, annet helsepersonell, frivillige organisasjoner, familier og enkeltpersoner.

Vi tilbyr:
Veiledning, informasjon, samtaler/drøfting, samarbeid med andre instanser.
Vi har møter annen hver onsdag i partalls uker fra 09.00-10.00 på Helsehuset, 3 etg.

Saker til teamet kan meldes til SLT-koordinator:

  • På tlf. 37261518/ 90645895/ 37261580
  • eller send brev til Lillesand kommune, SLT-koordinator, Postboks 23, 4791 Lillesand

Andre aktuelle telefonnummer:
Barneverntjenesten: 37 26 15 80
Barnevernvakta: 38 07 54 00
Politi i Lillesand: 37 26 86 60 / 02800
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Familiesenteret: 37 26 15 80

Nettressurser:
Stine Sofie Stiftelsen

www.reddbarna.no

www.barnerett.com

www.atv-stiftelsen.no

http://www.barnevernet.no/

Publisert
11.09.2013
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker