Byen stenges for biler 17. mai

Sperringen blir gjort for å sikre, avdempe eller forhindre bruk av kjøretøy mot tette folkemengder.

Dette vil medføre at det ikke blir mulighet til å parkere eller kjøre gjennom byen.
Se kart over sperringer her.

Sikringene settes ut kl 07:00 og tas bort ved 17-18:00 tiden.

Forslag til parkering:
Parkeringsplass til Nkom
Parkeringsplass ved Bergstø barnehage og Bergstø båthavn
Parkeringsplass på Borkedalen
Langbrygga

Publisert
16.05.2018
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker