Slåttholmen Foto: Lillesand kommune
Slåttholmen Foto: Lillesand kommune

Søker vertskap til sommerkafeen på Slåttholmen i sommer

Midt-Agder Friluftsråd driver en enkel sommerkafé på Slåttholmen i hytte øst. Lag og foreninger med friluftsrelaterte aktiviteter og alle kommunalt ansatte kan søke om å få være vertskap på kaféen.

Å være vertskap innebærer at man har ansvaret for å drive sommerkafeen. Varespekteret er begrenset til mineralvann, is, kaffe og lapper. I tillegg selges enkelte av Midt-Agder Friluftsråd sine kart og brosjyrer. Åpningstiden er fra kl. 11.00 til kl. 17.00 alle dager.

På hytta er det 8-10 sengeplasser, så to familier kan slå seg sammen og fordele vakter og fritid. Vertskapet disponerer egen båt. Periodene er på 1 eller 2 uker med vertskapsbytte på søndager.

Sesongen starter f.o.m. uke 26 og varer t.o.m. uke 32.

Synes du dette virker interessant må du gjerne kontakte Midt-Agder Friluftsråd på telefon:95 85 11 11 eller post@midt-agderfriluft.no.

Vi trenger informasjon om:

- Hvilke uker du ønsker å være vertskap. Sett gjerne opp flere alternativer.

- Har du tilknytning til Midt-Agder Friluftsråd

- Noen ord om hvorfor du kan tenke deg å være vertskap

Søknadsfristen er 10. mai. Vi tar sikte på at fordelingen av vertskapsukene vil være klar innen midten av mai.

For mer informasjon om Midt-Agder Friluftsråd se våre nettsider: www.midt-agderfriluft.no

Publisert
25.04.2018
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker