Foto: Frode Eldegard Mindrebø
Foto: Frode Eldegard Mindrebø

Sesongåpning i Lillesand by- og sjøfartsmuseum

Lørdag 17. juni kl 14 i museumsbakgården

Lillesand i BILDER-før, nå og på tvers!

Utstillinger i hovedmuseet, Tollboden (Trygve E. Tønnesen), museumsbutikken, bakgårdsbygningene og i byrommet. Gamle og nye bilder, Lillesand sett med kunstnerøyne og annerledesbilder av blant annet studenter fra UIA. En egen utstilling er viet til Cirkus Arnardo som er hjemmehørende i Lillesand kommune.

PROGRAM
* Musikk ved kultursjef Magne Haugen og velkomst ved Anne Sophie 
* Om foto ved Frode Eldegaard Mindrebø 
* Om byutvikling ved Else Sprossa Rønnevig
* Ordfører Arne Thomassen åpner utstillingene
* Pause med musikk, åpne utstillinger og lettere servering, 
* Lansering av fotoboken "Forandring Lillesand"
* Foredrag ved fotograf Peter Lukas (i Sjømannsforeningens lokaler)

Med vennlig hilsen 
Anne Sophie Høegh-Omdal

Publisert
09.06.2017
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker