Varsel om utvidet arbeidstid for pågående anleggsarbeid i Jernbanegata-Oddekleiva-Havnegata-Strandgata.

Det vil være utvidet arbeidstid i forbindelse med anleggsarbeider på nevnte veistrekning i perioden 26.august – 29.november 2019.

Arbeidene vil pågå fra mandag til torsdag i tidsrommet 07:00 – 21:00 og fredag i tidsrommet 07:00 – 15:00. Bakgrunnen for dette er å få åpnet krysset for normal trafikk så raskt som mulig.

Vi beklager ulempene dette medfører.
Berørte eiendommer er varslet direkte via SMS og e-post

Publisert
27.08.2019
Sist endret
18.10.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker