Varsel om stenging av fylkesveg 3670 vegkrysset Jernbanegata-Oddekleiva-Havnegata-Strandgata.

Vegstrekningen blir stengt for biltrafikk i perioden mandag 26.august til fredag 29.november 2019 i forbindelse med kommunale gravearbeider for vann og avløp.

Lokal trafikk til/fra eiendommene i Havnegata og Taxi sør i Havnegata 7 vil bli ledet på midlertidig veg mellom Pizzabakeren og restaurant Beddingen til parkeringsplassen på Havnetomta. Strandgata og Vestregate åpnes for ordinær biltrafikk i begge retninger.

Stenging og omkjøring blir skiltet. Vennligst følg entreprenørens anvisninger.

Publisert
19.08.2019
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker