Foto: Felles tekniske tjenester for Birkenes og Lillesand kommuner
Foto: Felles tekniske tjenester for Birkenes og Lillesand kommuner

Utsetting av fisk i Langedalstjønna

Etter å ha vært fisketom i 32 år er det nå liv i Langedalstjønna igjen.

Tirsdag 13. november ble 500 ørreter fra Syrtveit fiskeanlegg sluppet ut i vannet med håp om at en levedyktig stamme skal reetablere seg. Initiativtaker er grunneier Torleiv Bjørkestøl som har bodd ved vannet en mannsalder. Han husker at vannet tidligere var rikt på fisk.

Bakgrunnen for at vannet ble fisketomt på 80-tallet var utsprengning av sulfidholdig fjell som gav avrenningsvann med giftig aluminium og svært lav pH. Dessverre har flere vann i Lillesand blitt forurenset på samme måte. Det gjøres nå en innsats fra myndighetene for at også disse skal få bedret tilstand og at ikke nye vann skal bli forurenset. Avrenningen av surt vann til Langedalstjønna har de senere årene avtatt og det har vært gjennomført kalking av vannet for å forbedre vannkvaliteten, men dette er første gang det har blitt forsøkt fiskeutsetting.

Kommunen har organisert innkjøp av settefisk og har sjekket vannkvaliteten. Det arbeides for at vannkvaliteten vil holde seg slik at fisken kan etablere seg og bli en god levedyktig stamme. Kanskje kan man om noen få år igjen fiske i Langedalstjønna.

 

Publisert
15.11.2018
Sist endret
25.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker