Trude Jakobsen er tilsatt som kommunalsjef teknisk

Formannskapet har i møtet 28.06. enstemmig tilsatt Trude Jakobsen som kommunalsjef teknisk

Trude Jakobsen er utdannet cand.polit med samfunnsgeografi/ samfunnsplanlegging som hovedfag. Hun har vært ansatt i Lillesand kommune fra 2010, og siden 2011 har hun vært enhetsleder for Enhet for miljø, drift og samferdsel.

Jakobsen er godt kjent med sektorens fagområder. Hun har tidligere bla jobbet som rådgiver  og prosjektleder innen Kystverket Sørøst. 


Publisert
28.06.2017
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker