Foto: Lillesand kommune
Foto: Lillesand kommune

Tre kvelder om å være to

Lillesand familiesenter arrangerer par-kurs

Par-kurs for bedre samliv og mindre konflikt. Kurset er undervisningsbasert med tid til egenrefleksjon og samtale med partner. Kommunikasjon og konflikt er noen av de aktuelle temaene.

Kurset er gratis

Sted: Meta Hansens Hus

Tidspunkt: 23. januar, 30. januar og 6. februar (kl. 18:00-19:45)

Kursholdere: Familieterapeutene Tora Eileen Bjørknes Grande og Kristin Lie

For påmelding, ring eller send sms til 46860101 eller 99110539.

Publisert
08.01.2019
Sist endret
25.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker