Foto: Bjørn Stormoen
Foto: Bjørn Stormoen

Tilskuddssatser jord- og skogbruk 2017

Kontaktutvalget for jord- og skogbruk i Birkenes og Lillesand kommuner har på møtet 6.2.17 vedtatt tilskuddssatser for 2017

Følgende tilskuddssatser ble vedtatt, for både Birkenes og Lillesand:

Skogbruk

Tiltak

Tilskudd, prosent

Planting, gran 110 – 120

20 %

Supplering, 130

20 %

Ungskogpleie, 131 – 133

35 %

Markberedning 101

20 %

 

Jordbruk

Følgende tilskuddssatser i gjelder i Birkenes og Lillesand for 2017:

Tiltak

Tilskudd, prosent

Biologisk mangfold/ kulturmark

50 %

Kulturminner/kulturmiljø

30 %

Hydrotekniske anlegg

40 %

Publisert
24.02.2017
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker