Tilskuddsordning mot barnefattigdom

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

På Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets hjemmeside finner dere relevant informasjon.

Kontaktperson i Lillesand kommune er Maj-Kristin Nygård og Lovise Kjøstvedt. Ved evt. spørsmål ring 37261500, så blir du satt over til riktig person. 

Søknadsfrist er 8. desember.

Publisert
22.11.2017
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker