Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Lillesand kommune ved Enhet for tverrfaglig helse / familiesenteret er tildelt midler til sitt prosjekt "God hverdagsfritid for alle"

Målsetting for prosjektet er å:
Dempe de negative effektene av svak familieøkonomi ved at flere barn og unge skal få delta på viktig sosiale arenaer i kommunen.

Prosjektet skal finne:

  • Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • Tiltak som bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Ledere av frivillige lag og foreninger, foreldre, lærere og alle som arbeider med barn og unge i målgruppen kan henvende seg til Familiesenteret ved Åse Nicolaisen aase.t.nicolaisen@lillesand.kommune.no eller Ingunn Anita Øyen Frøytland ingunn.froytland@lillesand.kommune.no for søknadsskjema i forhold til å bidra til at barn unge og familier kan delta i en meningsfylt fritid.

Lillesand kommune ved Enhet for tverrfaglig helse / familiesenteret er også tildelt midler til prosjekt FUN 365

Midlene er ment for å sende barn, unge og familier til Kilandsenteret, eller til aktiviteter som Røde Kors og Kilandsenteret arrangerer til bekjempelse av barnefattigdom. Dette koordineres av Familiesenteret.

For informasjon og søknadskjema kontakt:

Kristine Gangstø kristine.gangsto@lillesand.kommune.no

Åse Nicolaisen aase.t.nicolaisen@lillesand.kommune.no

Publisert
02.09.2016
Sist endret
15.11.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker