Tilskudd til Lillesand kommune for bredbåndsutbygging.

Lillesand kommune har fått milliontilskudd til bredbåndsutbygging av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og Aust-Agder fylkeskommune.

Tilskuddet er øremerket utbygging av område 1 og 4 i vedlagt kart,
som grovt sett omfatter områdene fra Østre Vallesverd – Glamsland – Justøya, samt Flørenes - Gitmark.

Før sommeren sendte kommunen en søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging. Fylkeskommunen forvalter egne tilskuddsmidler
og innstiller i tillegg til fordeling av NKOM-midler. Lillesand kommune har nå fått tildelt midler både fra fylkeskommunen og NKOM.

Summen som Lillesand kommune er tildelt er unntatt offentlighet på grunn av konkurransehensyn, da utbyggingen skal legges ut på anbud nå i vinter. Men det handler om et millionbeløp, som skal sørge for at alle innbyggere i de aktuelle områdene får høyhastighetsbredbånd.

Fra før har stort sett hele område 5 (sentrum) fiberbredbånd, og det er en pågående utbygging av fiber i område 2 (Høvåg) hvor Telenor bygger i samarbeid med kommunen. Fra før har også Grimevann og deler av område 3 tilbud om fiber. Bystyret har i 2016 vedtatt at hele kommunen skal ha høyhastighetsbredbånd senest i 2023. Etter utbygging av område 1 og 4 gjenstår kun mindre deler av område 3 og områdene Kornbrekke/Glastad.

Publisert
13.11.2019
Sist endret
28.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker