Temauken: Si det til noen 29. oktober – 5. november

For fjerde gang arranger Lillesand kommunes ressursteam mot vold og overgrep, temauken Si det til noen. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Ressursteamet er et tverrfaglig samarbeid som består av 9 enheter/ avdelinger, som møtes fast 2 ganger i måneden. Ressursteamet skal bidra til kompetanseheving om vold og overgrep til interne og eksterne fagpersoner og grupper. Teamet er et drøftings- og veiledningsteam for alle ansatte i kommunen og andre instanser som er i kontakt med barn og unge.


Årets hovedtema under temauken er:

  • Barn og unge med skadelig seksuell atferd - I dag går vi ut fra at mellom 30-50 % av alle overgrep mot barn og ungdom skjer av en person som er under 18 år. Ved å øke kompetansen om tema og komme tidligere inn med tiltak, forebygges ytterligere overgrep og vi forebygger også en kriminell «karriere» hos utøver.

  • Krenkelser av barn og unge på nett – Overgripere misbruker nettet til å komme i kontakt med barn. Det kan både føre til krenkelser online og fysiske overgrep. Nesten alle barn og unge har en smarttelefon. Barn og ungdom kan bli utsatt for seksuelt krenkende atferd og handlinger som følge av sin nett- og mobilbruk. 

Hvordan kan vi voksne bistå til at barn og unge ikke utsetter seg for risiko-eller selv gjør seg til kriminelle?

Her finner du programmet for temauken 2018

Publisert
05.10.2018
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker