Temakafeen ønsker velkommen til rusletur i Lillesand med Alfhild Gulbrandsson

Rusleturen foregår onsdag 4. oktober

Vi starter turen ved å møtes i Frivilligsentralens lokaler kl. 12.00. Etter turen vil det bli servert lunch i kafélokalene.  

Ved behov for rullestol vennligst ta kontakt med:

Signe Bjørnholmen tlf.: 95881824 eller Randi Nyberg, tlf.:  40472891 (innen mandag 2. oktober). 

Velkommen!

Publisert
27.09.2017
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker