TUBFRIM deler ut kr 650.000,-

Brukte frimerker som blir til gode tiltak for funksjonshemmede barn og unge.

Sammen med alle fantastisk flinke TUBFRIM-venner klarte vi å skape ett solid overskudd for utdeling i 2017.
Til tross for nedgangen i bruk av frimerker, har vi igjen gleden av å kunne dele ut kr 650.000,- til forebyggende og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge, samt til bekjempelse av tuberkulose.
Siden oppstarten i 1928, har TUBFRIM på Nesbyen nå delt ut over 22 millioner kroner til barn og unge i Norge.

Les mer på vedlagt pressemelding.

Publisert
27.02.2017
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker