TUBFRIM deler ut kr 650.000,-

Brukte frimerker som blir til gode tiltak for funksjonshemmede barn og unge.

Sammen med alle fantastisk flinke TUBFRIM-venner klarte vi å skape ett solid overskudd for utdeling i 2017.
Til tross for nedgangen i bruk av frimerker, har vi igjen gleden av å kunne dele ut kr 650.000,- til forebyggende og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge, samt til bekjempelse av tuberkulose.
Siden oppstarten i 1928, har TUBFRIM på Nesbyen nå delt ut over 22 millioner kroner til barn og unge i Norge.

Les mer på vedlagt pressemelding.

Publisert
27.02.2017
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker