Foto: Roger Edvardsen
Foto: Roger Edvardsen

Strandrydding 2017

Lillesand kommune har tatt initiativ til stor innsats i forhold til rydding av maritimt søppel i skjærgården. Ekstra fokus er på plastavfall.

Det er mange frivillige aktører i sving og interessen har vært stor – over all forventning. Det er sannsynlig at denne listen ikke er utfyllende, da ikke alle rapporterer sine aksjoner til oss.

Vi ønsker at de ulike aktørene melder antall sekker hvis de leverer til renovasjon selv, hvis ikke utfører skjærgårdstjenesten denne oppgaven. Send da melding til 41 55 20 54, for beskrivelse av hvor søppel er plassert.

Sekker kan fås ved henvendelser til skjærgårstjenesten, mobil 41 55 20 54, i kommunetorget eller i driftsavdelingens lokaler på Fyresmoen.

Publisert
24.04.2017
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker