Tømmerveggen må jekkes opp mens stokkene skiftes ut Foto: Lillesand kommune
Tømmerveggen må jekkes opp mens stokkene skiftes ut Foto: Lillesand kommune

Stort rehabiliteringsprosjekt på Lillesand by- og sjøfartsmuseum

Det foregår for tiden et stort rehabiliteringsprosjekt på museet. Mange tømmerstokker i bakveggen i bygget opp mot rådhuset må skiftes ut på grunn av råte.

Brødtekst)

Det er en oppgave under Enhet for teknisk drift i Lillesand kommune under ledelse av Odd Steindal og Håkon Boge, med overoppsyn fra Seksjon for Kulturminnevern i Aust-Agder fylkeskommune.

Det er et imponerende arbeid. Gamle arbeidsredskaper og metoder må brukes for å få de nye stokkene til å passe inn i lafteveggen fra 1833. Den gamle veggen måtte jekkes opp, så ikke bygningen skulle falle sammen. Det er (selvsagt) en setesdøl som har tatt på seg oppgaven, Halvard Nomeland, fra Valle kommune. Han mener den nye veggen vil være ferdig til sommeren.

I forbindelse med arbeidet har museet fått tilført nye bygg; to arbeidsbrakker ble heist opp over museumsbutikken og ned i bakgården, siden porten inn var for liten. De blir stående til arbeidet er avsluttet.

Publisert
24.01.2018
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker