Stiftelsen Tordis Håkedals gave til ungdom under utdanning - utlysning av stipend

Det utlyses inntil 8 stipend a kr 2 500 for 2018 fra Stiftelsen Tordis Håkedals gave til ungdom under utdanning.

Stipendet kan søkes av studenter som søker utdanning utover grunnskolenivå, jfr  stiftelsens formål.
Stipendene skal fordeles jevnt mellom Lillesand og Birkenes kommune, 4 stipend til hver, dog skal studenter fra Høvåg tilgodeses, jfr stiftelsens formål.

Hvordan søke: Det sendes en skriftlig søknad til stiftelsen med opplysning om hvilken utdannelse du tar, utdannelsesinstitusjon  og hvor langt i utdannelsesforløpet du er kommet. Det må også  framgå av søknaden hva stipendet skal bidra til og ellers annen relevant opplysning.

Søknaden sendes:

Brit Lauvrak Andersen
Grøgårdsmyrvn 40
4790 Lillesand
( sekretær for styret)

eller som e-post:
E.post: Britlauvrakandersen@yahoo.no

Søknadsfrist: 19. Oktober 2018

 

Jan Erling Tobiassen

styreleder

Publisert
17.09.2018
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker