Sommerleir 2018 - påmelding

For barn som har en mamma eller pappa med demens

Mer informasjon og søknadskjema finner du her.

Send utfylt påmeldingsskjema til: 

sommerleir@aldringoghelse.no

eller pr. post til:

ALDRING OG HELSE
PB 2136
3103 TØNSBERG

(Merkes med: SOMMERLEIR) 

Påmeldingsfrist: 8. april

Publisert
27.02.2018
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker