Kulturmidler søknadsfrist 1. mars

Lillesand kommune gir hvert år økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen

Søknadsskjema og retningslinjer finner du her.

Papirutgaver finnes i kommunetorget, men vi oppfordrer til at flest mulig søker elektronisk.

For spørsmål kontakt Magne Haugen på kulturkontoret, tlf. 99224283.

Søknadsfrist: 1. mars

Søknader sendes ved bruk av elektronisk skjema, eller pr. vanlig post til: Lillesand kommune, Pb. 23, 4791 Lillesand.

Merk konvolutten med Kulturmidler 2018.

Publisert
09.02.2018
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker