Søk selv opp «gamle» bygge- og plansaker

Ut fra et uttrykt behov hos innbyggerne har arkivet, i samarbeid med leverandøren av vår saksarkivløsning (ACOS Websak), valgt å la dokumenter knyttet til bygge- og plansaker ligge tilgjengelige på Innsyn i hele 2260 dager.

Andre typer dokumenter blir liggende tilgjengelige digitalt på Innsyn i 365 dager som tidligere.

Lillesand kommune håper dette oppleves som positivt ut fra et innbyggerperspektiv.

Publisert
13.12.2018
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker