Foto: Lillesand kommune
Foto: Lillesand kommune

Skolestart for grunnskolen i Lillesand 2017

Informasjon om når elevene skal møte

Brentemoen skole:
Skolestart 17. august
1. trinn møter kl. 9 – 11
Alle andre trinn begynner kl. 8.15

Tingsaker skole:
Skolestart 17. august
1. trinn møter kl. 9 – 11
Alle andre trinn begynner kl. 8.25

Borkedalen skole:
Skolestart 17. august
1. trinn møter kl. 9 – 11
Alle andre trinn begynner kl. 8.25

Lillesand ungdomsskole:
Skolestart 17. august
Alle elever møter kl. 8.30

Høvåg skole:
Skolestart 17. august
1. trinn møter kl. 9.30 – 13.05
Alle andre trinn begynner kl. 8.05

Lillesand voksenopplæring:
Skolestart 17. august kl. 8.30 for alle (unntatt gruppe A og B)
Gruppe A og B begynner 21. august kl. 8.30

Publisert
31.07.2017
Sist endret
21.09.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker