Foto: Privat
Foto: Privat

Skilting på dugnad

Dugnadsgjeng fra Lillesand og omegn turistforening (LOT) har startet skilting av turstier.

LOT dugnadsgjeng har startet skilting av turstier i området Borkedalsstemmen rundt, Holta, Skifjell, Kroksteinåsen og Øvre Hestheia.

Det er over 60 skilt som skal settes opp. Arbeidet er ikke ferdig, men de er godt i gang.

Publisert
19.10.2017
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker