"Si det til noen 2019" - starter 11. november

For femte år på rad arrangerer Ressursteam mot vold og overgrep temauke. I år er underteksten «Elefanten i rommet». Den skal minne oss om at det er vanskelige tema vi ikke snakker om, ikke vil snakke om, ikke ønsker å se eller ta tak i.

At vi ikke snakker om eller tar tak, beror  ikke på vrangvilje, men på at vi ikke ser hele bildet. Elefanten er i veien og den er stor. Men det er av  stor betydning for barn og unge som lever med vold, at vi som voksne ser og tar tak.
Kom og 
lær.  

Se hele programmet her


Publisert
18.10.2019
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker