Samarbeid tekniske tjenester Lillesand og Birkenes

Fra og med 1.9.2015 vil Lillesand og Birkenes kommuner samarbeide om tjenestene oppmåling, geodata, eiendomsskatt, jord- og skogbruk, og miljø- og naturforvaltning.

Oppmåling, geodata, eiendomsskatt, naturforvaltning, jord og skog for begge kommuner er nå lokalisert i kommunehuset på Birkeland, i Birkenes kommune.

Birkenes kommune er vertskap for samarbeidet og vil ivareta henvendelser, informasjon, veiledning og forvaltning. 

Har du behov for å kontakte en saksbehandler, ring Birkenes kommune 37281500, for å avtale tidspunkt. 

Nærmere informasjon om samarbeidet kommer på www.birkenes.kommune.no 

Informasjon og skjema ligger fortsatt på hjemmesiden til Lilllesand kommune under Tjenester.

Publisert
24.08.2015
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker