Foto: Statens vegvesen
Foto: Statens vegvesen

Rydd frisikt

Veglovens § 43 pålegger eier/bruker av en avkjørsel en vedlikeholdsplikt, som også innebærer å opprettholde frisiktsone i avkjørselen. Busker og hekker som vokser utover veg, gang- og sykkelveg og fortau kan hindre frisikt.

Manglede sikt i avkjørsler kan være med på å skape trafikkfarlige situasjoner. Barn i lek er spesielt utsatt, så vær ditt ansvar bevisst: klipp busker og hekker!

Publisert
30.09.2016
Sist endret
11.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker