Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan

I forbindelse med bystyrets møte 6. november la rådmannen frem forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.

Forslaget skal behandles i råd og utvalg før formannskapet fremmer innstilling til bystyret. Bystyret behandler saken 11. desember 2019.

Her kan du lese mer.
Fremleggelse av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Publisert
06.11.2019
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker