Foto: Helge's studio
Foto: Helge's studio

Rådmannen fratrer sin stilling 30. september 2017

Jan Henning Windegaard har 01.02.2017 orientert formannskapet om følgende:

"Med dette informeres at jeg ønsker å fratre som rådmann i Lillesand kommune. I løpet av 2017 vil jeg bli 67 år, og jeg har kommet til at tiden er inne for å tre ut av en krevende stilling som rådmann i Lillesand kommune.

Etter samråd med politisk ledelse anses det hensiktsmessig at fratreden skjer fra 30. september 2017, og at jeg går av med pensjon fra 31. desember 2017.

Med en slik ordning er forholdene fra min side lagt godt til rette for at ny rådmann kan rekrutteres og tiltre før min fratreden. Dermed vil ny rådmann kunne sette sitt preg på budsjett og økonomiplan for kommende periode.

Vennlig hilsen

Jan Henning Windegaard"

Publisert
01.02.2017
Sist endret
03.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker