Foto: Helge's studio
Foto: Helge's studio

Rådmannen fratrer sin stilling 30. september 2017

Jan Henning Windegaard har 01.02.2017 orientert formannskapet om følgende:

"Med dette informeres at jeg ønsker å fratre som rådmann i Lillesand kommune. I løpet av 2017 vil jeg bli 67 år, og jeg har kommet til at tiden er inne for å tre ut av en krevende stilling som rådmann i Lillesand kommune.

Etter samråd med politisk ledelse anses det hensiktsmessig at fratreden skjer fra 30. september 2017, og at jeg går av med pensjon fra 31. desember 2017.

Med en slik ordning er forholdene fra min side lagt godt til rette for at ny rådmann kan rekrutteres og tiltre før min fratreden. Dermed vil ny rådmann kunne sette sitt preg på budsjett og økonomiplan for kommende periode.

Vennlig hilsen

Jan Henning Windegaard"

Publisert
01.02.2017
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker