Plattform - Norsk Institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme åpnet 9. juni

Politiet, Stiftelsen Arkivet og 30 kommuner i Agder går sammen i jobben mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Satsingen Plattform åpnet på Stiftelsen Arkivet i Kristiansand torsdag 9. juni.

Hver dag, hvert minutt, hver time blir ungdom utsatt for ekstremt innhold, innleder daglig leder og interkommunal rådgiver i Plattform, Omar Sadiq under åpningen av Plattform i dag.

- Derfor er det viktig at vi ikke sitter på hver vår tue i denne kampen. Vi må snakke sammen, tenke sammen og lage strategier sammen, fortsetter Sadiq.


Unikt samarbeid

Plattform er et samarbeid mellom samtlige 30 kommuner i Agder, politiet og Stiftelsen Arkivet i kampen mot radikalisering, og skal bidra til mer kunnskap, mer samarbeid og bedre koordinering for å sikre en bred innsats mot antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme.

- Plattform samler en unik kompetanse under ett tak forteller Sadiq, som skal jobbe tett med Rose Olsen, forebyggende koordinator radikalisering i Agder politidistrikt og Kjetil Grødum, forskningsleder Stiftelsen Arkivet.


En viktig dag for Agder politidistrikt

- Dette er en viktig dag for oss i Agder politidistrikt, forteller politimester Kirsten Lindeberg. Det å forhindre at kriminalitet skjer er en av våre høyst prioriterte oppgaver.

- Forskning viser at det ofte er sårbare personer som sliter med rus, psykiatri og kriminalitet eller er ensomme, som blir rekruttert til ekstreme miljøer. Vi må investere i de som føler seg utelatt, før de ekstreme gjøre det, forteller politimesteren, og er svært glad for at Plattform nå er etablert.

Statssekretær Ove Vanebo fra Justisdepartementet åpnet senteret ved å klippe den røde snora i dag.

- Senteret er et godt eksempel på er riktig og viktig samarbeid på rett nivå, og vil ha en avgjørende nøkkelrolle i arbeidet mot radikalisering i Norge, forteller statssekretæren.

Look to Agder!

"Look to Agder" er en målsetting for Plattform , som er først ute i landet med modellen og har ambisjon om å utvikles til å bli et aktuelt norsk og europeisk forskningsinstitutt innenfor fagfeltet.

- Arbeidet med å forhindre unge fra å delta og forebygge hatkriminalitet er en viktig satsing for oss, og politiet i Agder ønsker å være en sentral bidragsyter for å oppnå dette forteller politimester Kirsten Lindeberg.

PLATTFORM - Norsk Institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, er i norsk sammenheng er unikt tverrfagelig miljø for forebygging av antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme.
Plattform bygger på fire pilarer:

1. Dokumentasjon
2. Forskning
3. Formidling
4. Forebygging

Publisert
13.06.2016
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker