Onsdag 3. oktober er det Temakafe i Frivilligsentralen.

Denne gang er tema: Når livet setter spor v/ Lars Gustav Engemyr. Temakafeen er et gratis tilbud til kreftrammede, pårørende og etterlatte, og det er ingen påmelding.

Publisert
01.10.2018
Sist endret
13.12.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker