Ansatte i Lillesand bo- og aktivitetssenter som er blitt Livsgledehjem Foto: Lillesand kommune
Ansatte i Lillesand bo- og aktivitetssenter som er blitt Livsgledehjem Foto: Lillesand kommune

Omsorgsinstitusjonene våre er blitt Livsgledehjem

Vi kan med stolthet informere om at Lillesand bo- og aktivitetssenter og Høvåg bo- og aktivitetssenter (se bildet under) forrige uke ble sertifisert som Livsgledehjem.

Ansatte ved Høvåg bo- og aktivitetssenter

Her kan du lese mer om dobbel glede i Lillesand

Sertifiseringsordningen Livsgledehjem skal ivareta psykososiale behov for beboere ved sykehjem. Gjennom veiledning og systematisk oppfølging skaper de ansatte et mer givende innhold i beboernes hverdag.

Ni livsgledekriterier, som omhandler bl.a. ivaretakelse av hobbyer, kultur, måltidssituasjon og kontakt med barn og dyr, bidrar til at hver enkelt beboer får tilbud om aktiviteter og tiltak som gir mening for nettopp dem. Livsgledehjemmet mobiliserer også nærmiljøet, og legger til rette for mer frivillighet for virksomheten.

Livsglede-kriteriene gjør det også lettere å komme i mål med lovpålagte krav fra myndighetene (som forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten, verdighetsgarantien, kvalitetsforskriften med mer).

Livsgledekriteriene berører dessuten områder som betegnes som viktige forbedringsområder i regjeringens strategi for håndtering av fremtidens omsorgsutfordringer.

For at omsorgsinstitusjonene våre skal få beholde sitt sertifikat, skal de resertifiseres årlig. Ved resertifisering vil det undersøkes om livsgledearbeidet ved institusjonen holder samme standard som ved forrige sertifisering, og om fokusområdene fra forrige sertifisering er ivaretatt.

For ytterligere informasjon om Livsgledehjem:


Har du noe du ønsker å bidra med?

Omsorgsinstitusjonene våre har i flere år hatt en rekke frivillige bidragsytere, noe vi setter stor pris på.

Kan du tenke deg å bidra? Eksempelvis å bli besøksvenn, ta med beboere på tur (turvenn), eller ta med husdyr på besøk til beboerne – både tradisjonelle og «utradisjonelle» dyr er velkomne. I tillegg er ulike kulturelle innslag også mulig.

Ta gjerne kontakt med kommunens livsgledekonsulent Lovise Kjøstvedt på mail lovise.kjostvedt@lillesand.kommune.no eller på tlf.: 91167622 for ytterligere informasjon.

Publisert
30.10.2018
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker