Nytt turkart for Lillesand

Kartet dekker hele kommunen; Lillesand med omland på ene sida og Høvåg på andre.

Alle viktige turløyper er med, både merka og umerka; også skiløyper og lysløyper. Sentrale trimpunkt/utsiktspunkt er markert.

Kartet er laget av kommunens kulturavdeling i samarbeid med Gisko A/S som har stått for grafisk utforming og kartarbeid, og Terjes trykkeri A/S som har stått for produksjon. Kartet blir å få kjøpt i bokhandelen, i Lillesands Sparebank, på rådhuset og på informasjonskontoret for turister i Røde Kors-huset (i Lillesand gjestehavn). Pris kr. 100:-.

 

Publisert
10.06.2013
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker