Foto: Lillesand kommune
Foto: Lillesand kommune

Nytt om bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen

I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Bymiljøavtale.

Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor vei, kollektivtransport, sykkel og gange under ett, for på den måten å få best mulig effekt. Arealpolitikk, parkering og andre restriktive tiltak vil også være viktige elementer i en slik avtale.

Det arbeides nå i Kristiansandsregionen med et forslag til Bymiljøavtale. Det gjenstår fremdeles en del arbeid før et forslag kan legges frem til regional behandling.

Her finner du mer informasjon.

Publisert
02.09.2016
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker