300 Tingsaker-elever løp i 45 min for TV-aksjonen

Løypa gikk en runde på Tingsakermoen og tilbake til skolen igjen, og elevene løp mange runder

Elevene samlet seg etter det første friminuttet og løp i 45 min til inntekt for TV-aksjonen. Løypa gikk en runde på Tingsakermoen før de var innom skolen igjen. De hadde på forhånd skaffet seg sponsorer som skulle støtte dem med en sum per runde de løp. De voksne sto rundt løypa som vakter, var med å gå eller hjalp til med å telle runder for elevene. 

Les mer her om elevens innsats.

Publisert
16.10.2019
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker