Nest best på energisparing i Norge

Lillesand kommune har redusert energiforbruket med 35 % de siste 10 årene.

Lillesand kommune gikk nesten helt til topps da Los Energy Award ble delt ut til beste offentlige virksomhet onsdag 18. november.

Dette skriver Lillesands-Posten om saken.

- Vi har hatt energi i fokus i mange år i Lillesand. Hele kommunen står bak satsingen og arbeider sammen for å bli stadig flinkere innen området, sier Odd H. Steindal, enhetsleder bygg og eiendom i Sektor for tekniske tjenester i Lillesand kommune.

Kommunen har blant annet installert energiovervåkingssystem i alle formålsbygg. Lillesand sparer både energi og penger på å skru strømmen av og på ved bruk av sensorer og tidsstyring. For eksempel kan varmeanlegg slås av i inntil en time når det totale strømforbruket ellers er veldig høyt, uten at det gir store konsekvenser.

Lillesand er også blant pilotkundene for LOS Switch, et system der kommunen selger effekt tilbake til strømnettet. Dette innebærer at i perioder med stor belastning på strømnettet, blir deler av forbruket stengt. Det installeres nå utstyr for rundt 100.000 kroner i seks bygg som er omfattet av pilotprosjektet.

I tillegg har Lillesand kommune også satset på følgende tiltak:

  • Energioppfølgingssystem (EOS-system)
  • Varme og ventilasjon styres og overvåkes av SD-anlegg
  • Eldre ventilasjonsanlegg oppgraderes med frekvensstyrte vifter og roterende varmegjenvinnere
  • CO2-styring av ventilasjon i større rom og/eller rom med varierende bruk
  • Større varmtvannsanlegg for tappevann koples til varmepumper
  • Væske-vann varmepumper og vannbåren varme på alle nye bygg
  • Luft-vann varmepumper installeres på eldre bygg
  • Gradvis overgang til LED-lys
  • Innendørs belysning styres av fotoceller
Publisert
23.11.2015
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker