Foto: Lillesand kommune
Foto: Lillesand kommune

Mobbeombudet i Lillesand

Mobbeombudet har alltid barnas interesser og behov som hovedfokus.

Mobbeombudet i Lillesand er tilgjengelig for alle barn/unge, foreldre, samt barnehager og skoler i kommunen.  

Mobbeombudets hovedoppgaver er:

  • Bistå barn, unge, foresatte, barnehage og skole i saker som oppleves vanskelige.
  • Initiere tiltak som bedrer det psykososiale miljøet og hindrer mobbing eller krenkelser i barnehagen, på skolen og på fritiden.
  • Samarbeide tett med barnehage, skole og med beredskapsteamet mot mobbing.

  • Gi informasjon, råd og veiledning om barns, unges og foresattes rettigheter.

Dersom du eller noen du kjenner har behov for å snakke med mobbeombudet, kan jeg kontaktes på:

  • Mobil 901 31 448 (ring eller send SMS)
  • Evt. kommunens sentralbord tlf. 37261500 (på dagtid)

Du kan også bruke min epost, men kun for å be om og avtale møter: 

(Det må nemlig ikke sendes sensitive opplysninger - som personopplysninger og informasjon om sak - pr. epost.)

Publisert
26.09.2017
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker